Granty

Prowadzimy liczne projekty badawcze, dofinansowane z instytucji publicznych. Poniżej lista jeszcze trwających oraz już zakończonych działań.

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "System informatyczno-analityczny wspomagający planowanie działań BOR"


budżet projektu: 1 719 365zł

okres realizacji: 2014.01.01-2016.08.22

partner: Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Off-linowe badanie nośników danych"


budżet projektu: 3 804 300zł

okres realizacji: 2013.12.23-2016.06.22

partner: Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego projektu "Cerber" (projekt z zakresu sztucznej inteligencji), którego celem jest ochrona nieletnich w Internecie.


budżet projektu: 2 785 691zł

okres realizacji: 2007.10.26–2009.01.15

partner: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt "ISPAD-inteligentny system pozyskiwania i analizy danych tekstowych z serwisów społecznościowych w Internecie"


budżet projektu: 2 436 000zł

okres realizacji: 2009.07.30-2011.07.29

partnerzy: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki – Katedra Inżynierii Wiedzy;

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt "Comcute – system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej w sytuacjach kryzysowych"


budżet projektu: 4 500 000zł

okres realizacji: 2010.09.26-2012.09.27

partnerzy: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki; Hi-Tech Energy Systems sp. z o.o.; Use It Better Sp. z o.o.

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt "PAKO – Platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności"


budżet projektu: 3 603 871zł

okres realizacji: 2013.01.01-2014.12.31

partner: Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie